O INICIJATIVI

Kvir arhiv je inicijativa koja istražuje, dokumentira i čini vidljivim lične priče, historiju i djela LGBT*IQA osoba u BiH. Incijativa se realizira kroz seriju intervjua, fotografija, audio i video zapisa, te lansiranje digitalne baze – Kvir arhiva, kao multimedijalne online platforme.

Naš cilj je da bilježimo i skupljamo lične priče, historiju i djela:
-LGBT*IQA i feminističkih aktivista/kinja kojei su svojim radom dalei ogroman doprinos vidljivosti LGBT*IQA prava, kulture i identiteta;
-LGBT*IQA+ radnika/radnica kojei se bave kulturom i socijalno angažovanom umjetnošću;
-akademskih radnika/ca i teoretičara/ki rodnih, kulturalnih i kvir studija;
-LGBT*IQA osoba širom BiH.

Vjerujemo da svaka osoba posjeduje svoju priču i znanje o proživljenim iskustvima kroz svoju autentičnu strukturu sjećanja. Mi zajednički i recipročno želimo da učimo kako locirati, ispričati te priče LGBT*IQA+ osoba i kolektiva unutar šireg društvenog konteksta.

Kvir arhiv stvaraju LGBT*IQA osobe i grupe motiviranei:

-da kritički promišljamo, učimo i bilježimo svoju historiju i historiju svoje zajednice;
-da zajednički premišljamo strukture i načine lociranja, kreiranja, predstavljanja, uvezivanja i značenja polivokalnosti perspektiva, znanja i naših iskustava kroz prostore i vremena;
-da svjedočimo svojoj historiji i historiji drugih i
-da koristimo kreativne načine za proizvodnju znanja uključujući umjetnost i tehnologiju (kao i multimedijalne alatke, interaktivne, open-source, digitalne medija platforme).

Kvir arhiv je pokrenut od strane tima osoba okupljenih u udruženju Okvir koje se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava, kulture i identiteta lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interseks, aseksualnih i kvir osoba kroz edukaciju, psihologiju, umjetnost i kulturu u javnim i online prostorima u BiH. Naša vizija je sigurno društvo gdje svaka osoba ima pravo na samoodređenje i gdje se promoviraju i njeguju različitost, solidarnost, odgovornost i ljubav. Vjerujemo da svaka pojedinka/ac ima pravo na dostojanstven život bez nasilja na osnovu roda, spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i izražaja, ekonomskog statusa, boje kože, vjeroispovijesti, državljanstva i sposobnosti.