DOPRINESI

Poziv za sve LGBT*IQA+ osobe da vašim iskustvom, pričom, resursima i vještinama učestvujete u zajedničkom dokumentiranju i izgradnji Kvir arhiva. Ovo sto smo započelei je mali korak u bilježenju naše historije. Prvi period rada na arhivu smo imali finansijsku podršku za početno skupljanje materijala i lansiranje web-stranice, međutim, obzirom na količinu materijala, obim posla i bitnost arhiva – sada radimo na arhivu volonterski. Kvir arhiv je otvorena platforma koja je namijenjena učestvovanju šireg kruga osoba da bi dalje rasla.

Naš cilj je da bilježimo i skupljamo lične priče, historiju i djela:

-LGBT*IQA i feminističkih aktivista/kinja kojei su svojim radom dalei ogroman doprinos vidljivosti LGBT*IQA prava, kulture i identiteta;
-LGBT*IQA+ kulturnih radnika/radnica kojei se bave socijalno angažovanom umjetnošću;
-akademskih radnika/ca i teoretičara/ki rodnih, kulturalnih i kvir studija i
-LGBT*IQA osoba širom BiH.

Pozivamo vas da učestvujete na sljedeće načine:

  1. Podijelite vaše priče, slike, materijal, pisma, pjesme vezano za LGBT*IQA historiju. Mi kada smo počelei sa radom, pitalei smo ova pitanja: Kako su LGBT*IQA osobe živjele za vrijeme Jugoslavije? Kako su LGBT*IQA osobe preživjele rat? Kako su LGBT*IQA osobe ispoljavale otpor tokom rata? Kako je život izgledao poslije rata? Priče takođe možemo zajednički bilježiti u formi intervjua – u tekstualnom i/ili audio formatu, uz mogućnost vizuelnog prikazivanja. Svaka osoba koja dijeli priču, sliku i/ili materijal odlučuje da li i koliko želi biti anonimna. Uz vašu saglasnost, vaša priča će biti objavljena na web stranici Kvir arhiva;
  2. Podijelite akademske radove, dokumentarce, reference, događaje i osobe za koje mislite da su bitne za LGBT*IQA+ historiju u BiH i regiji;
  3. Doprinesite vašim vještinama: prevođenja tekstova, transkripcije materijala, skeniranja dokumenata, prikupljanja građe i prikupljanja ličnih priča i daljeg snimanja intervjua;
  4. Dijelite dalje informaciju o Kvir arhivu preko vaših kontakata, prijatelja/ica, društvenih mreža i slično;
  5. Angažujte se u našem zajedničkom uređivanju unosa na Wikipediju. Mi imamo spisak od 40 bitnih osoba/događaja koje želimo pokriti – dobrodošlei ste da zajedno pišemo historiju.

Mislite da nešto nedostaje? Pišite i/ili prevodite tekstove – ono što nije zapisano treba da napišemo zajednički. Ono što je napisano – možemo prevesti na više jezika i podijeliti dalje. Za sve upite, komentare i ideje javite nam se na: kvir.arhiv@gmail.com