INTERVJU: HVALE VALE

OVAJ INTERVJU JE DIO MATERIJALA INICIJATIVE KVIR ARHIV U SKLOPU SNIMLJENIH 17 INTERVJUA ZA DOKUMENTARNI FILM CRVENI VEZ – KOLEKCIJU LIČNIH PRIČA O FEMINISTIČKOM, LGBTIQ I ANTI-MILITARISTIČKOM DJELOVANJU U VRIJEME JUGOSLAVIJE, RATOVA 1990-IH I POSLIJE-RATNOG PERIODA U HRVATSKOJ, SRBIJI, SLOVENIJI I BOSNI I HERCEGOVINI.