Digitalna priča: Space invaders against homophobia! (2012)

Digitalne priče nastale 2012 god. u organizaciji Diskriminacija.ba Realizacija radionica zajedno sa lgbtiqa osobama OneWorldPlatform